srijeda, 16. studenoga 2011.

Aleksandar: Pismo crkvi u Tijatiri


Tumačenje Isusovog pisma sedmerim crkvama iz Otkrivenja. Crkva i kompromis sa svijetom. Kompromis sa svjetskim religijama. Kompromis i evangelizacija. Isusov pogled na kompromis.

Nema komentara:

Objavi komentar